Uncategorized

Utdelning eller lön från ett fåmansbolag med vinst

Om du ska ta ut pengar från ditt fåmansbolag som har gått med vinst under året finns det i huvudsak två olika alternativ för att plocka ut ersättning från bolaget – utdelning eller lön. Vilket du väljer kommer påverka din pension, sjukersättning och föräldrapenning för att nämna några. Det påverkar även vilken skatt du ska … Read more

Fem saker att ha koll på inför bokslutet

Alla företag behöver efter ett avslutat räkenskapsår göra en sammanställning av den löpande bokföringen – ett bokslut. Vilken typ av bokslut ditt företag ska göra beror på vilket typ av företag du driver och storleken på ditt företag. Nedan går vi igenom vilket typ av bokslut som gäller för ditt företag och fem viktiga saker … Read more

Traktamente och milersättning vid resor i tjänsten

Traktamente är en ekonomisk ersättning du som arbetsgivare betalar ut i samband med tjänsteresor, för att täcka den ökade levnadskostnaden resan kan innebär för din anställda. Exempel på ökade levnadskostnader är bland annat utgifter för logi, högre måltidskostnader och diverse småutgifter. Traktamentet är i vissa fall skattefritt för den som är anställd, detta om traktamentet … Read more

Sju finansiella nyckeltal för företag att hålla koll på

Finansiella nyckeltal (Key performance indicators, KPI:er) är ett mätbart värde som används för att värdera och analysera ett företag. Genom att implementera och följa upp KPI:er är det enklare att se företagets utveckling över tid och jämföra det mot andra bolag på ett enkelt sätt. Det är en stor skillnad på att ha en känsla … Read more

Har du en anställd som missköter sig?

Det är viktigt att du som arbetsgivare vet vad du ska göra, och gör det rätt. Arbetstagarna har ett starkt stöd i Lagen om anställningsskydd, och du som arbetsgivare måste ha koll på vad som gäller för att inte hamna i en situation där den anställde går till domstol med ärendet. Informera i tid Om … Read more

Julgåvor till anställda

Har du funderat på att köpa en julgåva till dina anställda? Många arbetsgivare vill tacka och belöna sina anställda för ett väl utfört arbete under året. Ett fint sätt att visa sin uppskattning är med hjälp av julgåvan. Beloppet som gäller för den skattefria julgåvan är 500 kr per anställd. Skatteverkets huvudregel är att gåvor … Read more

Friskvårdsbidrag till anställda

Friskvårdsbidrag är en av flera förmåner du som arbetsgivare kan erbjuda dina anställda. Friskvårdsbidraget är ett på förhand fastställt belopp som arbetsgivare erbjuder anställda att använda för att betala motion eller annan friskvård. Syftet är att öka medarbetarnas välmående och företagets attraktionskraft på arbetsmarknaden. Som arbetsgivare har du möjlighet att erbjuda dina anställda skattefri motion … Read more

ecovice logga

0470-695 00

C/O Videum Science Park
Videum AB 1-132
351 96 Växjö

© ecovice 2023

Designad av SALTY Communication