Friskvårdsbidrag till anställda

Friskvårdsbidrag till anställda

Friskvårdsbidrag är en av flera förmåner du som arbetsgivare kan erbjuda dina anställda. Friskvårdsbidraget är ett på förhand fastställt belopp som arbetsgivare erbjuder anställda att använda för att betala motion eller annan friskvård. Syftet är att öka medarbetarnas välmående och företagets attraktionskraft på arbetsmarknaden.

Som arbetsgivare har du möjlighet att erbjuda dina anställda skattefri motion och friskvård, så länge förmånen är av ett mindre värde* (upp till 5000kr inkl. moms) och riktar sig till alla i personalen. Friskvårdsbidraget gäller från den 1 januari till 31 december varje år och är en av de skattefria gåvor du som arbetsgivare kan erbjuda dina anställda. En annan skattefri gåva är julgåvan som du kan läsa mer om här.

Du som arbetsgivare väljer själv om du vill erbjuda dina anställda friskvård och för hur mycket, så länge det inte överstiger ett mindre värde*. Om du erbjuder ett friskvårdsbidrag som överstiger ett mindre värde ska den anställde som utnyttjar bidraget förmånsbeskattas för hela beloppet, inte bara det överstigande beloppet. Du som arbetsgivare måste då också betala sociala avgifter på hela beloppet. En aktivitet för ett enstaka tillfälle som kostar mer än 1000kr (inkl. moms) uppfyller inte kraven för att vara en aktivitet av enklare slag, och godkänns därmed inte som friskvård.

Exempel på friskvårdsaktiviteter som omfattas av skattefriheten är styrketräning, spinning, dans, boll- och racketsporter. Även massage, akupunktur och kurser avseende kost- och motionsrådgivning räknas. Det går bra att använda hela eller delar av ett belopp på ett medlemskap som innefattar någon av dessa aktiviteter. Du kan läsa hela listan om vilka friskvårdsaktiviteter som Skatteverket anser omfattas av skattefriheten här.

Krav att uppfylla

För att friskvårdsbidraget ska utgöra en skattefri förmån för den anställde måste flera förutsättningar vara uppfyllda. Friskvårdsbidraget måste:
– Erbjudas med samma belopp och villkor till hela personalen (samtliga anställda, oavsett anställningsvillkor)
– Vara av mindre värde (högst 5000kr inkl. moms/år)
– Användas för motion- och friskvårdsaktiviteter av enklare slag

Tillägg i friskvårdsbidraget sedan 2020

Nytt sedan 2020, till följd av coronapandemin, är att även hälsoappar och hemmaträning via internettjänster räknas till en skattefri motions- och friskvårdsaktivitet. Därmed kan även aktiviteter som utförs i hemmet användas till friskvårdsbidraget.

Friskvårdsbidrag för egenföretagare

Friskvårdsbidraget gäller inte för egenföretagare med enskild firma, trots att det är väl känt att fysisk aktivitet bidrar till både välmående och bättre hälsa. Det är bara i aktiebolag där företagaren själv räknas som en anställd, som man kan få friskvård betalt av företaget. Den som driver enskild firma kan få avdrag för kostnad för motion till utomstående anställda som finns i firman, men inte friskvård för sig själv.

*Mindre värde innebär enligt skatteverket ett belopp på högst 5000kr (inkl.moms) per år.

ecovice logga

0470-695 00

C/O Videum Science Park
Videum AB 1-132
351 96 Växjö

© ecovice 2023

Designad av SALTY Communication