Utdelning eller lön från ett fåmansbolag med vinst

Om du ska ta ut pengar från ditt fåmansbolag som har gått med vinst under året finns det i huvudsak två olika alternativ för att plocka ut ersättning från bolaget – utdelning eller lön. Vilket du väljer kommer påverka din pension, sjukersättning och föräldrapenning för att nämna några. Det påverkar även vilken skatt du ska betala. Det finns en del viktiga aspekter att väga in för att få det mest fördelaktiga utfallet. Vi går igenom alternativen för att underlätta för dig i beslutet om vilken ersättning du ska plocka ut.

Vad är skillnaden?

Den stora skillnaden mellan utdelning eller lön är bland annat att när du tar ut lön från ditt aktiebolag så räknas summan in i ditt trygghetssystem hos exempelvis Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Men vanligtvis betalar du mer skatt och avgifter på de pengarna än du gör på en utdelning. Vid utdelning är det möjligt att plocka ut lågbeskattat belopp med endast 20% skatt upp till ett visst belopp (gränsbeloppet). Hur stort gränsbeloppet är bestäms av 3:12-reglen som du kan läsa mer om på Skatteverkets hemsida.

Beloppen och procentsatserna ändras varje år, därför är det viktigt att du alltid kollar reglerna för rätt inkomstår innan du gör ditt val av utdelning eller lön. Gränsbeloppen kan antingen räknas ut genom förenklingsregeln (även kallad schablonregeln) eller huvudregeln.

Vad är förenklingsregeln?

Förenklingsregeln är ett schabloniserat sätt att räkna gränsbeloppet på. Regeln innebär att du kan ta upp 183 700 kronor (275% av inkomstbasbeloppet år 2020) som kapitalbeskattad utdelning om du äger alla aktierna i företaget. Beloppet 183 700 kronor fördelas på antalet aktier i företaget. Till det schabloniserade beloppet får du dessutom lägga till ditt eventuella sparade utdelningsutrymme.

Det är viktigt att notera att schablonregeln inte kan användas tillsammans med löneunderlaget. Om du vill räkna med lönebaserad utdelning måste du använda dig av huvudregeln.

Vad är huvudregeln?

Att använda sig av huvudregeln innebär att gränsbeloppet beräknas på anskaffningsvärden för dina aktier i aktiebolaget. Tar du även ut lön samt har anställda, finns det möjlighet att ett belopp baseras på de utbetalda lönerna från föregående kalenderår läggs till gränsbeloppet. Beloppet som läggs till i det sistnämna uppgår till 50% av aktiebolagets löneunderlag. För att kunna använda dig av ovanstående behöver du eller en närstående ta ut en viss minimilön samt äga minst 4% av kapitalet i aktiebolaget. Det löneuttagskrav som finns beräknas på ett av följande två sätt -6 inkomstbasbelopp (409 200 kr) + 5 procent av de totala utbetalda ersättningarna i bolaget och eventuella dotterbolaget och – 9,6 inkomstbasbelopp (654 720 kr). Vill du använda dig av huvudregeln samt löneunderlag är det viktigt att planera sin lön för att kunna maximera dina utdelningsmöjligheter. Vill du ha mer information eller hjälp med beräkning får du gärna kontakta oss.

Bra att ha i åtanke är att utdelning inte ligger till grund för några framtida förmåner så som pension, sjukpenning och föräldrapenning som vi nämnde i början av artikeln. Därför kan uttag i form av lön ses som ett tryggare alternativ till utdelning.

ecovice logga

0470-695 00

C/O Videum Science Park
Videum AB 1-132
351 96 Växjö

© ecovice 2023

Designad av SALTY Communication